Clubgeschiedenis

Geschiedenis Club

Genk 15 october 1983.

Enkele Limburgse Opel-vrienden kwamen samen met de bedoeling een kleine
Opel-vriendenkring op te richten. Al vlug bleek, mede door de steun van de Belgische Opel-fabriek, dat het geen kleine club zou blijven.
In 1986 werd de VZW “Opel Veteran Club Belge” officieel opgericht. Statuten en huishoudreglement opgemaakt. Er verscheen een clubboekje en al vlug bleek dat onze Waalse vrienden ook geïnteresseerd waren. Op dat ogenblik waren wij de grootste oldtimerclub van België

Heden hebben wij meer dan honderd enthousiaste leden, waarvan enkele nog van in de beginperiode. Onze activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit rondritten en aanwezig zijn op beurzen. In het begin van het jaar hebben wij onze Algemene Vergadering,
waar het voorbije en het nieuwe jaar worden besproken.
Heb je interesse in onze familiale club, ga dan naar “Praktische info” en stuur je gegevens naar het bovenstaand adres. Wij doen het nodige.
Sinds 2023 bestaan wij 40 jaar.

2013:

2014:

2015:

2016:

2017: